Πολιτική Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτήν την πολιτική χρήσης προτού μεταβείτε στον ιστότοπό μας. Η πολιτική χρήσης μας ενδέχεται να αλλάζει από καιρό σε καιρό για να είναι σύμφωνη με τις εξελίξεις στον ιστότοπό μας, ώστε να δίνουμε στους αξιότιμους χρήστες μας τη μέγιστη ικανοποίηση. Σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτων που επισκέπτεστε.

Πρόσβαση στον ιστότοπο

Η πρόσβασή σας και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, χρήστες και άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Η πρόσβασή σας στην Υπηρεσία και η χρήση της εξαρτάται επίσης από την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Η Πολιτική Απορρήτου μας περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και σας ενημερώνει για τα δικαιώματα απορρήτου σας και για το πώς σας προστατεύει ο νόμος. Διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας.

Μη εξουσιοδοτημένη χρήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για νομικούς σκοπούς. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο εάν η χρήση περιλαμβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Παραβίαση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε ισχύοντος τοπικού, εθνικού ή διεθνούς δικαίου ή κανονισμού.
 • Χρησιμοποιήστε την Ιστοσελίδα με παράνομο ή δόλιο τρόπο ή για οποιονδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα.
 • Χρησιμοποιήστε την Ιστοσελίδα για να δυσφημίσετε, να δημοσιεύσετε άσεμνες ή με άλλο τρόπο να προσβάλετε οποιονδήποτε.
 • Προωθήστε οποιοδήποτε σεξουαλικό υλικό ή διακρίσεις οποιουδήποτε είδους. Ή να μεταδώσει ή να προκαλέσει τη μετάδοση οποιουδήποτε ανεπιθύμητου ή μη εξουσιοδοτημένου διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ανεπιθύμητου υλικού (spam).

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 • Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία των ιδιοκτητών τους εκτός εάν ανακοινωθεί διαφορετικά. Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, δεδομένα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και πρέπει να αναγνωρίσετε ότι αυτά τα δικαιώματα αποτελούν μέρος του ιστότοπου και τα δικαιώματα αυτά παραμένουν σε εμάς ή στους δικαιοπαρόχους μας.
 • Δεν θα διεκδικήσουμε την ιδιοκτησία οποιουδήποτε περιεχομένου που προσφέρετε ή παρέχετε στον ιστότοπο. Οποιοδήποτε υλικό ανεβάζετε στον ιστότοπο δεν θεωρείται εμπιστευτικό ή ιδιωτικό και έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε, να αντιγράψουμε, να διανείμουμε και να αποκαλύψουμε αυτό το περιεχόμενο σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό.

Νομική Ευθύνη

 • Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, απώλειες ή ζημιές οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου, είτε αυτό δημοσιεύεται είτε αποστέλλεται μέσω e-mail, μεταδίδεται ή παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο με άλλο τρόπο .
 • Αναγνωρίζετε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια ή το απόρρητο του ιστότοπου και οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχετε στον ιστότοπο. Είστε υπεύθυνοι για τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου.
 • Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των σχολίων και των αναρτήσεών σας που αποστέλλονται και η νομική και ηθική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά εσάς.

Ζήτημα πνευματικών δικαιωμάτων

 • Το Save Free σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα και συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς περί πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που χρησιμοποιείτε.
 • Το Save Free παρέχει αποθήκευση φωτογραφιών και βίντεο από τον λογαριασμό σας ή οποιονδήποτε δημόσιο.
 • Εμφανίζουμε μόνο “ως έχει” περιεχόμενο που έχουν δημοσιεύσει οι χρήστες στο instagram. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν ότι έχουν το νόμιμο δικαίωμα σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και να διασφαλίζουν τα δικά τους δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με το περιεχόμενο όπως δημοσιεύεται.
 • Το Save Free δεν δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας/αρχειοθέτηση περιεχομένου χρηστών για κανένα λόγο.
 • Σας ενθαρρύνουμε και σας ευχαριστούμε που μας ενημερώνετε για οποιαδήποτε ύποπτη κακή χρήση, ψευδή δήλωση, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, παραβίαση και μη συμμόρφωση για τον σωστό χειρισμό μας.

σύνδεσμος

Το Save free δεν έχει καμία ευθύνη για οποιονδήποτε από τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό του, μαζί με το περιεχόμενό τους. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση από την Αποθήκευση χωρίς τον ιστότοπο. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με ευθύνη των Χρηστών.

Μυστικότητα

Διαχειριζόμαστε τον ιστότοπο Save Free σύμφωνα με τις καθορισμένες αρχές μας για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών των Χρηστών μας, προστατεύεται και διατηρείται χωρίς να αποκαλύπτεται σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να δείτε την πολιτική απορρήτου κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Αποποίηση Ευθυνών

Το Περιεχόμενο και το Υλικό στον ιστότοπο Save Free παρέχονται “ως έχουν”. Η Save Free δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και με το παρόν αποποιείται και ακυρώνει όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων. Περαιτέρω, η Save Free Website δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης του Περιεχομένου και των Υλικών στον ιστότοπό της ή με άλλο τρόπο που σχετίζεται με το εν λόγω Περιεχόμενο και Υλικό ή σε οποιουσδήποτε ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπο.

Γενικές συνθήκες

 • Η χρήση της Υπηρεσίας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη σας. Η υπηρεσία παρέχεται σε βάση «ως έχει» και «ως διαθέσιμη».
 • Εφιστούμε την προσοχή των πραγματικών χρηστών στη ροή σας, αλλά δεν μπορούμε να σας προστατεύσουμε από ανεπιθύμητα μηνύματα, ψεύτικους, ανενεργούς οπαδούς. Δεν είναι δυνατό να τους σταματήσετε, αλλά μπορείτε να αφαιρέσετε τους ανεπιθύμητους ακόλουθους μόνοι σας ή με ειδικές υπηρεσίες.
 • Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συνεχή, αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα λειτουργικότητα των υπηρεσιών.
 • Η υποστήριξη για δωρεάν υπηρεσίες Save είναι διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες μέσω email.
 • Δεν πρέπει να τροποποιήσετε, να προσαρμόσετε ή να παραβιάσετε την Υπηρεσία ή να τροποποιήσετε άλλον ιστότοπο ώστε να υπονοείται ψευδώς ότι σχετίζεται με τις Υπηρεσίες Δωρεάν αποθήκευση.
 • Κατανοείτε ότι το Save free χρησιμοποιεί τρίτους προμηθευτές και συνεργάτες φιλοξενίας για την παροχή του απαραίτητου υλικού, λογισμικού, δικτύωσης, αποθήκευσης και σχετικής τεχνολογίας που απαιτείται για την εκτέλεση της Υπηρεσίας.
 • Ο ιστότοπος Save Free δεν εγγυάται ότι (i) η υπηρεσία θα πληροί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας, (ii) η υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα, (iii) τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση του Η υπηρεσία θα είναι ακριβής ή αξιόπιστη, (iv) Διορθώστε τυχόν σφάλματα στην Υπηρεσία.
 • Κατανοείτε ρητά και συμφωνείτε ότι η Save free δεν φέρει ευθύνη για άμεσες, έμμεσες ζημιές.
 • Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να ελέγξετε εάν οι Όροι έχουν αλλάξει.

Αλλαγές Όρων και Προϋποθέσεων

Αυτή η πολιτική χρήσης μπορεί να τροποποιηθεί από το Save Free ανά πάσα στιγμή. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να ειδοποιήσουμε πριν τεθούν σε ισχύ οποιοιδήποτε νέοι όροι. Το τι συνιστά υλική αλλαγή θα καθοριστεί κατά την αποκλειστική μας κρίση.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, εν όλω ή εν μέρει, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και την Υπηρεσία.

Πολιτική αποδοχής χρήσης

Με την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπού μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε την πολιτική χρήσης μας. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε περιεχόμενο, μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Η συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών μετά τη δημοσίευση αλλαγών σε αυτήν την πολιτική θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.